Vzdelávanie dospelých

PARTNERSTVO, SPOLUPRÁCA A KOLEKTÍVNA PRODUKCIA ZNALOSTÍ PRE VYTVORENIE INOVATÍVNYCH MODELOV VZDELÁVANIA DOSPELÝCH

Dlhotrvajúce vzťahy a spolupráca medzi európskymi partnermi projektu sú potrebné na definovanie inovatívnych metodík a implementácie dobrých praktík v zdravotnej starostlivosti, sociálnych a kultúrnych službách pre špeciálne potreby v Európe. Všetci partneri už v minulosti spolupracovali, podporovali sa pri vývoji odborných BMC tréningov vo svojej krajine a prostredníctvom iných foriem výmeny, napr. workshopov a konferencií.

Od roku 2011 prebiehala medzi organizáciami diskusia o spôsoboch, ako sa dostať na vyššiu úroveň znalostí v aplikácii BMC prístupu na požiadavky ľudí so špeciálnymi potrebami a eventuálne vytvoriť formy tréningu pre rôzne skupiny populácie (odborníci, opatrovatelia, rodičia, komunity).

Ponúkajúc bohatsvo skúseností, kultúrnu rozmanitosť a prácu orientovanú na proces, ktorú sme rozvíjali v našich komunitách, teraz by sme radi využili naše zdroje pre:

  • Štrukturalizáciu a plánovanie našich odborných a teritoriálnych výmen
  • Rozvinutie aktivít v rámci našich lokálnych komunít a ich prepojenie na širší rozmer projektu
  • Vytvorenie pevných a aktívnych foriem spolupráce a komunikácie lokálne a medzinárodne
  • Zdieľanie kompetencií, ktoré sme si samostatne počas rokov vyvinuli
  • Zdieľanie unikátnych a rôznorodých skúseností každého z nás, napríklad
  • Práca s experimentálnymi školami pre autistické deti
  • Práca s deťmi s ťažkými postihnutiami, ich rodinami a opatrovateľmi v rámci verejného zdravotníckeho systému
  • Ponuka vzdelávacích služieb prostredníctvom skupinových aktivít detí s rodičmi
  • Práca s ľuďmi so špeciálnymi potrebami v komunite a národnej zdravotnej starostlivosti

Práca v rámci fyzického divadla s ľuďmi so zrakovým postihom a rozličnými schopnosťami