Témy

  1. Skúsenostné vzdelávanie a telesné seba-uvedomenie ako kľúčové faktory pre zlepšenie kvality života a posilnenie ľudí so špeciálnymi potrebami a postihnutím, vrátane ich rodín a opatrovateľov.
  2. Zdieľaná starostlivosť a horizontálne vzdelávanie ako základný predpoklad pre dialóg medzi predstaviteľmi zdravotníckeho systému, inštitúcií a komunít.
  3. Potreba transformácie súčasnej prezentácie postihnutia a chorôb smerom k integrujúcej, ne-normatívnej paradigme zdravia, orientovanej na proces a zameranej na človeka.
  4. Podpora medzi-kultúrneho učenia sa, uznanie individuálnej a environmentálnej rôznorodosti.