Akcie

  1. Zozbieranie dát a praktík lokálneho kontextu, inštitúcií a komunít starostlivosti.
  2. Organizácia a ponuka workshopov na špecifické témy, vedených učiteľmi tímu, nasledujúc kontextuálne záujmy a lokálne potreby.
  3. Stretnutia s cieľom výmeny našich skúseností z práce s deťmi a dospelými so špeciálnymi potrebami.
  4. Pozývanie hosťujúcich učiteľov na špeciálne workshopy a konferencie otvorené širokej verejnosti.
  5. Príprava prezentácií a dokumentácie prebiehajúceho procesu.
  6. Zozbieranie dát a správ o všetkých aktivitách pre ďalšie zhodnotenie.