Prezentácia

Hlavným cieľom projektu je facilitovať medzi-kultúrny výskum a výmenu zameranú na skúsenostné vzdelávanie v špecifickom rámci špeciálnych potrieb. Zameriavame sa na somatické vzdelávanie – najmä Body-Mind Centering® (BMC) (www.bodymindcentering.comwww.bmcassociation.org) – ako inovatívny prístup k telesnému seba-uvedomeniu a komunitnému vzdelávaniu. V tomto projekte BMC funguje ako model a premostenie medzi formálnymi a neformálnymi metodikami, ktoré vychádzajú z tradičných terapií, nerovied, vývinovej psychológie a klinického výskumu, rovnako ako somatických prístupov, tanca, javiskového umenia a iných kreatívnych procesov.