Soma

Logo-Soma-brownSOMA bola založená v roku 2006 ako nezisková asociácia. Je zameraná na výskum a šírenie prístupov somatického vzdelávania, najmä BMC. Je registrovaná ako poskytovateľ vzdelávania dospelých prostredníctvom francúzskeho Ministerstva práce (DIRECCTE). SOMA poskytuje profesionálny tréning v systéme BMC. Organizácia SOMA zahŕňa niekoľkých odborníkov. Thomas Greil, pedagogický riaditeľ SOMA, už dlhé roky pracuje s bábätkami, rodinami a deťmi so špeciálnymi potrebami. Pracuje s autistickými deťmi v škole MAIA, kde tiež vzdeláva ostatných pedagógov. Emeline Seyer, administratívna riaditeľka SOMA, držiteľka certifikátov BMC Practitioner a IDME, pracuje so sociálne znevýhodnenými rodinami. Carla Bottiglieri, tanečnica a BMC Practitioner, sa zaoberá výskumom a PhD štúdiom, pracuje s pacientami s chronickými výrusovými ochoreniami ako HIV. Claire Doyon je matkou dieťaťa s Rettovým syndrómom a zakladateľkou IME experimentálnej školy MAIA.