EmbodyMove

Embody-Move Association. UK.

EMAEMA, založená v roku 2006, je licencovanou asociáciou v UK ponúkajúcou BMC kurzy a súvisiace aktivity.
EMA Sparks team – Prehľad špecifických aktivít v oblasti umenia, starostlivosti a vzdelávania.
Katy Dymoke je BMC učiteľ a riaditeľka programu, tanečno-pohybová psychoterapeutka, v súčasnosti ukončuje štúdium PhD zamerané na klinickú prax a použitie dotyku. Katy je tiež riaditeľkou Touchdown Dance, organizácie ponúkajúcej tanec pre zrakovo a inak postihnutých ľudí v komunite, vzdelávacích a zdravotníckych zariadeniach v UK a zahraničí.
Touchdown produkuje video, predstavenia a rôzne vzdelávacie programy. Ako tanečno-pohybová psychoterapeutka Katy klinicky pracuje s autistickými a zraniteľnými dievčatami s poruchami učenia, viacnásobnými postihnutiami a senzorickými poruchami.