Babyfit

Babyfit, občianske združenie, bolo založené v roku 2004 ako platforma pre somatické vzdelávanie so zameraním na vývinový pohyb. Babyfit organizuje aktivity pre rodičov s malými deťmi a ponúka vzdelávací program pre dospelých zameraný na porozumenie vývinového pohybu v aktivitách pre deti vo veku 1 – 6 rokov. Program je certifikovaný Ministerstvom školstva Slovenskej republiky. Počas 5 cyklov vzdelávacieho programu ho absolvovalo viac ako 70 účastníkov. Anna Sedlačková, predsedkyňa Babyfitu je držiteľkou certifikátu Body-Mind Centering Practitioner a Infant Developmental Movement Educator (IDME). Už dlho pracuje s bábätkami, deťmi a ich rodinami a tiež vzdeláva záujemcov o túto prácu