Artman

ArtMan spoločnosť pre terapiu umením a pohybom, bola založená v roku 2005. Poskytuje administratívne zastrešenie pre už existujúcu Tánceánia tanečnú spoločnosť pre ľudí so zmiešanými schopnosťami a ďalšími iniciatívami v oblasti vzdelávania a terapie pre iné skupiny so špeciálnymi potrebami: mentálne postihnutých dospelých, dospelých a detí s autizmom, so sluchovým a zrakovým postihom. ArtMan poskytuje oficiálny tréning akreditovaný Ministerstvom práce. Ferenc Kálmán, koordinátor spoločnosti ArtMan v tomto projekte, má tridsať rokov skúseností vo vzdelávaní dospelých rovnako ako v umeleckých a pohybových terapiách. Už desať rokov pôsobí v rôznych terapeutických inštitúciách, ktoré sú otvorené integrácií BMC do komplexných terapeutických programov pre deti so špeciálnymi potrebami.

Website

Facebook