Partneri

Kto sme …

Projekt je spoluprácou piatich organizácií, ktoré sú zamerané na somatické pohybové vzdelávanie založené na BMC® prístupe. Okrem organizovania profesionálnych vzdelávacích programov partneri ponúkajú vzdelávacie aktivity zahŕňajúce lokálne komunity a organizácie pracujúce s klientami individuálne alebo skupinovo. Všetci partneri patria do medzinárodnej siete a spolupracujú už mnoho rokov.

PartneriBabyfit (Bratislava, Slovensko), SOMA (Paríž, Francúzsko), Leben Nuova (Tuscania VT, Taliansko), Art Man (Budapešť, Maďarsko), Embody-Move (Manchester, Veľká Británia). Učitelia: Bonnie Bainbridge Cohen (US), Gloria Desideri (I), Katy Dymoke (UK), Thomas Greil (F), Ferenç Kalman (HU), Anka Sedlačková (SK). Project Coordination: Babyfit – Anka Sedlačková, Angelika Kováčová (SK).

Čo robíme …

Každý z partnerov je úzko spojený s lokálnou komunitou v oblasti starostlivosti. Základ projektu tvoria lokálne aktivity a mobility. Lokálne aktivity sú organizované jedným partnerom a smerujú najmä k lokálnej komunite: pedagógom, terapeutom, rodičom, opatrovateľom a ľuďom so špeciálnymi potrebami. Sú to aktivity ako pravidelné skupiny, supervízie a workshopy. Mobility zahŕňajú ostatných európskych partnerov. Sú otvorené aj pre lokálnu komunitu, ale s medzinárodnou účasťou. Sú to supervízie, konferencie a workshopy. Niektoré sú otvorené aj pre širšiu verejnosť, iné pre uzavretejšiu komunitu, učiacich sa, ktorí sa na mobilite zúčastnili na základe pozvania partnera.