Témák

  1. A tapasztalati tanulás és a testtudati munka, mint a fogyatékkal és sérüléssel élők, valamint gondozóik és családjaik életminőségét javító, és őket szerepükben támogató kulcsfontosságú eszközök.
  2. A horizontális oktatási és az osztott ellátási modellek, és ezek összekötő szerepe az egészségügyi rendszer intézményi és közösségi struktúrái között.
  3. A jelenleg általános fogyatékosság- és betegség felfogás megváltoztatása egy integratívabb, normatíva-mentes, folyamat orientált és egyénekre értelmezett egészségkép térnyerése révén.

A kultúrákat összekötő tanulás támogatása az egyedi és környezeti különbségek, ill. ezek értékadó szerepének elismerése mellett.

Leave a Reply