Stratégiai célok

  1. A különböző ellátási kultúrákat és az oktatás módszertanát érintő európai szintű nemzetközi kutatási- és tapasztalatcsere program felépítése.
  2. Kialakítani egy a BMC® alapján álló, kultúrákon átívelő, konkrét összefüggésekbe ágyazott oktatási anyagot.
  3. Megismerni az egyes országokban, a gondozási közösségekben és az intézményes ellátásban kialakult működési és strukturális stratégiákat, átértelmezni az egyes helyszínek számára, hogy gazdagítsuk és bővítsük a sérült ellátás kínálatát.
  4. Bővíteni a gondozás és sérült ellátás eszköztárát a formális és informális tudás terén.
  5. Felértékeljük a közösségi ellátás különböző szintjein dolgozó részvevőink szakmai tapasztalatait, és eszközöket biztosítsunk nekik, hogy működési területükön jobban érvényesíthessék szakértelmüket.
  6. Felhívni a figyelmet az egészségügyi szakma és a szociális ellátás képviselői közötti párbeszéd és átjárhatóság fontosságára.
  7. Stratégiai gondolkodás annak érdekében, hogy a képzési rendszerekbe integrált módon kerüljön be a szomatikus nevelés és a gondozás.

Egy, az oktatás, a terápia, a művészet és közösségi aktivitás közös pontjait kereső információs anyag kidolgozása, és ezzel annak elősegítése, hogy a szomatikus nevelés jobban megtalálja helyét a közegészségügyi rendszer és az önszerveződő gondozó közösségek tevékenységében.

Leave a Reply