Perspektíva

A PROJEKT TÁGABB JELENTŐSÉGE

Az önirányított tanulás és a tapasztalati oktatás a sérültek és a sajátos gondozást igénylő emberek ellátásának olyan új paradigmái, melyek az életminőség javítását érintik. A paciens tapasztalatainak és tudásának felértékelődése központi kérdéssé vált abban a fejlődési folyamatban, melyben manapság újrafogalmazódnak az egészség és a betegség hagyományos fogalmai.

Ehhez kapcsolódva az ellátó intézmények, egyre inkább, mint oktatási központok határozzák meg magukat, és az egészségügy egészében is teret nyer egy demokratikusabb egészségügyi felfogás. A betegségek közegészségügyi és szociális kezelésében (úgymint krónikus betegségek, mentális és egyéb sérülések) egyre jobban építenek a paciensek tapasztalataira. Ennek jegyében vonják be egyre inkább a pacienseket a közellátás elveinek kidolgozásába, és építenek a „paciens szakértelmére” a közegészségügyi egyeztetéseknél csakúgy, mint a gyógyítási stratégiák kidolgozásakor és a klinikai kísérleti protokollokkal kapcsolatos döntéshozatalkor is. Még az akadémiai képzési rendbe is bekerülnek újabban olyan tárgyak, melyek nem a betegek terápiás képzését, hanem épp a betegektől származó ismeretek oktatását célozzák. Az elmúlt harminc év európai kutatásai számos országban kimutatták a közcselekvés, ill. a paciensek és a családtagjaik szervezeteinek fontosságát az ellátás demokratizálásában, az életminőségük javításában és az egészségüket meghatározó körülmények feletti kontroll kialakításában.

A demokratikus egészségügy alapértékeiként az egészség védelem, a megelőzés és az egyenlő ellátás jelentőségét fogalmazza meg az Ottawai Egészségvédelmi Charta (1986) és a Bangkogi Ajánlás a Globalizált Világ Egészségvédelmére (2005). A világnak ugyanakkor manapság a gazdasági válság, a világméretű bizonytalanság, a migráció, a környezeti változások okozta egyre nagyobb kihívásokkal is szembe kell néznie, és valamiképp kezelni a gyermekek és a sérültek kiszolgáltatottsága és a marginalizált csoportok ellátása terén megmutatkozó egyre nagyobb különbségeket, az egyes országokban.

Leave a Reply