Lépések

  1. A gondozás intézményes és közösségi gyakorlatáról való adatgyűjtés helyi szinten.
  2. A helyi érdeklődést és aktuális vonatkozásokat figyelembevevő, különféle témájú műhelyek szervezése, a projekt team tanárainak vezetésével.
  3. A sérült gyerekek és felnőttek ellátását érintő tapasztalatcsere fórumok szervezése.
  4. A szélesebb közönség számára nyitott műhely programok szervezése, vendég tanárok meghívásával.
  5. A projekt folyamat nyilvános bemutatását szolgáló formák megkeresése.
  6. Az összes projekt tevékenységet érintő, a feldolgozást és az értékelést szolgáló dokumentálás megszervezése.

Leave a Reply