Felnőttoktatás

EGYÜTTMŰKÖDÉS, ÖSSZEFOGÁS, KÖZÖS ISMERETANYAG ÖSSZEÁLLÍTÁSA, ÉS EGY INNOVATÍV FELNŐTT OKTATÁSI MODELL KIDOLGOZÁSA 

A különböző európai partnerek között fennálló hosszú távú kapcsolat a biztosítéka annak, hogy a projektben megfogalmazott innovatív módszertani és gyakorlati terveinket, melyek a sérültek számára biztosított egészségügyi, szociális és kulturális szolgáltatásokat érintik, sikerrel véghez tudjuk vinni. A közreműködő szervezetek mindegyike vett már részt olyan egymás közötti együttműködésben, melyek (pl.: műhelyek szervezésével) a BMC® professzionális oktatási rendszerének kiépítését célozták az egyes országokban.

Szervezeteink 2011-óta gondolkodtak azon, hogyan lehetne a BMC® megközelítését a sérültek számára magasabb szinten hozzáférhetővé tenni, és kidolgozni egy olyan képzési programot, mely többféle csoport (szakemberek, gondozók, szülők, közösségek) érdeklődésére egyaránt számot tarthat.

Figyelembe véve kulturális sokféleségünket, és az eddigi években, saját közösségeinkben és munkánkban felhalmozódott tapasztalataink gazdagságát, tudásunk méltó kiaknázására az alábbi irányokat látjuk legalkalmasabbnak:

–       szakmai és területi tapasztalatcsere programok strukturált tervezése és megszervezése;

–       helyi programok megszervezése és ezek egyeztetése a projekt tágabb nézőpontjával;

–       az együttműködés szilárd formáinak kialakítása mind helyi mind nemzetközi szinten;

–       megosztani egymással az eltelt években megszerzett szaktudásunkat;

–       tanulni egymás sajátos tapasztalataiból (pl. autisták és halmozott sérültek számára indított oktatási programok, iskolák; a hozzátartozók és az ellátásban dolgozó gondozók; szülő-baba csoportok; a közösségi és a közellátás hálózatok dolgozóinak; valamint látássérült és vegyes képességű előadó művészeti csoportok tapasztalataiból.)

A Grundtvig Tanulási Kapcsolatok pályázat támogatása azt teszi lehetővé számunkra, hogy meglévő forrásainkból kiindulva a tudás magasabb szintjére lépjünk, és ennek eredményét Európában a lehető legtöbb ember számára hozzáférhetővé tegyük.