SPARKS pre špeciálne potreby

Projekt medzi-kultúrneho výskumu a výmeny zameraný na sebavzdelávanie (self-directed learning) v špecifickom rámci oblasti špeciálnych potrieb

 

 

Leo 2

Logo CE Slovaquie